Sách tiếng Việt
004
Chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản - Tài liệu ôn tập :
DDC 004
Nhan đề Chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản - Tài liệu ôn tập : Tập 1. Phần thi buổi sáng / Nguyễn Viết Huy và những người khác biên dịch
Nhan đề khác FE Exam Preparation Book Vol.l Preparation for Morning Exam
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2009
Mô tả vật lý 540 tr.
Tùng thư Đầu bìa sách ghi: IPA cục hỗ trợ công nghệ thông tin - Nhật Bản
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ thông tin-Kỹ năng
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Ngọc Quỳnh
Tác giả(bs) CN Ngô Hồng Sơn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Viết Huy
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Thuận
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001155013
00211
0049F082C40-A6A0-4819-8B61-D7BEA9526DBC
005202106102004
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|y20210610200448|zhientrang
082 |a004
245 |aChuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản - Tài liệu ôn tập : |bTập 1. Phần thi buổi sáng / |cNguyễn Viết Huy và những người khác biên dịch
246 |aFE Exam Preparation Book Vol.l Preparation for Morning Exam
260 |aHà Nội : |bThông tin và truyền thông, |c2009
300 |a540 tr.
490 |aĐầu bìa sách ghi: IPA cục hỗ trợ công nghệ thông tin - Nhật Bản
650 |aCông nghệ thông tin|xKỹ năng
700 |aĐỗ Thị Ngọc Quỳnh
700 |aNgô Hồng Sơn
700 |aNguyễn Viết Huy
700|aPhạm Văn Thuận
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/chuankynangcongnghethongtincoban1/000biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét