Sách ngoại văn
338
Environmental Sustainability :
DDC 338
Nhan đề Environmental Sustainability : Role of Green Technologies / edited by P. Thangavel, G. Sridevi
Thông tin xuất bản 1st ed. 2015.
Mô tả vật lý 328 p.
Thuật ngữ chủ đề Renewable energy resources.
Thuật ngữ chủ đề Sustainable development.
Thuật ngữ chủ đề Environmental engineering.
Tác giả(bs) CN Sridevi, G.
Tác giả(bs) CN Thangavel, P.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001155012
00212
004CBE29DCD-869A-406D-9E6D-57A85F870583
005202106101656
008081223s1st vm| vie
0091 0
039|a20210610165627|bngavt|y20210610165601|zngavt
082 |a338
245 |aEnvironmental Sustainability : |bRole of Green Technologies / |cedited by P. Thangavel, G. Sridevi
260 |c1st ed. 2015.
300 |a328 p.
650 |aRenewable energy resources.
650 |aSustainable development.
650 |aEnvironmental engineering.
700 |aSridevi, G.
700 |aThangavel, P.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/environmentalsustainability_ pthangavel/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét