Sách ngoại văn
660
Microorganisms in Biorefineries /
DDC 660
Tác giả CN Kamm, Birgit
Nhan đề Microorganisms in Biorefineries / Birgit Kamm
Thông tin xuất bản Germany : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015
Mô tả vật lý 373 p.
Thuật ngữ chủ đề Microbial Succinic Acid
Thuật ngữ chủ đề Microorganisms
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001155010
00212
0040CEF52CF-93C1-456A-B3F7-BD0154FFE307
005202106101642
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20210610164226|zngavt
082 |a660
100 |aKamm, Birgit
245 |aMicroorganisms in Biorefineries / |cBirgit Kamm
260 |bGermany : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, |c2015
300 |a373 p.
650 |aMicrobial Succinic Acid
650 |aMicroorganisms
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/microorganismsinbiorefineries_birgitkamm/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét