Sách ngoại văn
615
Peste des Petits Ruminants Virus /
DDC 615
Tác giả CN Munir, Muhammad
Nhan đề Peste des Petits Ruminants Virus / Muhammad Munir
Thông tin xuất bản New York, NY :Springer Berlin Heidelberg, 2014
Mô tả vật lý 262 p.
Thuật ngữ chủ đề The Molecular Biology
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001155009
00212
004AA0B550E-E151-428B-89B3-070310EF1354
005202106101636
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20210610163604|zngavt
082 |a615
100 |aMunir, Muhammad
245 |aPeste des Petits Ruminants Virus / |cMuhammad Munir
260 |bNew York, NY :Springer Berlin Heidelberg, |c2014
300 |a262 p.
650 |aThe Molecular Biology
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/610_yhoc/pestedespetits_muhammadmunir/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét