Sách ngoại văn
611
Epigenetic Mechanisms in Cellular Reprogramming /
DDC 611
Nhan đề Epigenetic Mechanisms in Cellular Reprogramming / edited by Alexander Meissner, Jörn Walter
Thông tin xuất bản 1st ed. 2015.
Mô tả vật lý 245 p.
Thuật ngữ chủ đề Human genetics.
Thuật ngữ chủ đề Epigenetics and Human Health
Thuật ngữ chủ đề Cell biology.
Tác giả(bs) CN Meissner, Alexander
Tác giả(bs) CN Walter, Jörn
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001155007
00212
0040F87C1D1-C91F-4620-BAE0-0CFDC534FE07
005202106101630
008081223s1st vm| vie
0091 0
039|a20210610163056|bngavt|y20210610163043|zngavt
082 |a611
245 |aEpigenetic Mechanisms in Cellular Reprogramming / |cedited by Alexander Meissner, Jörn Walter
260 |c1st ed. 2015.
300 |a245 p.
650 |aHuman genetics.
650 |aEpigenetics and Human Health
650 |aCell biology.
700 |aMeissner, Alexander
700 |aWalter, Jörn
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/610_yhoc/epigeneticmechanismsincellular_ alexandermeissner/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét