Sách ngoại văn
303
Responses of Fruit Trees to Global Climate Change /
DDC 303
Nhan đề Responses of Fruit Trees to Global Climate Change / Fernando Ramírez and Jose Kallarackal
Thông tin xuất bản New York, NY :Springer Berlin Heidelberg, 2015
Mô tả vật lý 48 p.
Thuật ngữ chủ đề Climatic changes.
Thuật ngữ chủ đề Global Climate Change
Tác giả(bs) CN Kallarackal, Jose
Tác giả(bs) CN Ramírez, Fernando
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001155001
00212
004D3856A0A-AE93-4CC9-9FC5-D47AED6820BA
005202106101623
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20210610162355|zngavt
082 |a303
245 |aResponses of Fruit Trees to Global Climate Change / |cFernando Ramírez and Jose Kallarackal
260 |bNew York, NY :Springer Berlin Heidelberg, |c2015
300 |a48 p.
650 |aClimatic changes.
650 |aGlobal Climate Change
700 |aKallarackal, Jose
700 |aRamírez, Fernando
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/300_khoahocxahoi/responsesoffruittrees_fernando ramirrez/0page_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét