Sách ngoại văn
621
Intelligent Environmental Sensing /
DDC 621
Nhan đề Intelligent Environmental Sensing / edited by Henry Leung, Subhas Chandra Mukhopadhyay.
Thông tin xuất bản 1st ed. 2015.
Mô tả vật lý 328 p.
Thuật ngữ chủ đề Environmental monitoring.
Thuật ngữ chủ đề Signal processing.
Tác giả(bs) CN Leung, Henry
Tác giả(bs) CN Mukhopadhyay, Subhas Chandra
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001154997
00212
004CD8B9445-BA8C-4B43-B40C-DDCB3AE268D9
005202106101618
008081223s1st vm| vie
0091 0
039|y20210610161827|zngavt
082 |a621
245 |aIntelligent Environmental Sensing / |cedited by Henry Leung, Subhas Chandra Mukhopadhyay.
260 |c1st ed. 2015.
300 |a328 p.
650 |aEnvironmental monitoring.
650 |aSignal processing.
700 |aLeung, Henry
700 |aMukhopadhyay, Subhas Chandra
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/intelligentenvironmentalsensing _ henryleung/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét