Sách ngoại văn
333.7
Global Drinking Water Management and Conservation :
DDC 333.7
Tác giả CN Dore, Mohammed H,
Nhan đề Global Drinking Water Management and Conservation : Optimal Decision-Making / by Mohammed H. Dore.
Thông tin xuất bản 1st ed. 2015.
Mô tả vật lý 310p.
Thuật ngữ chủ đề Environmental health.
Thuật ngữ chủ đề Environmental management.
Thuật ngữ chủ đề Water pollution.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001154994
00212
00470CB3708-4FF0-4A85-9143-4278E84C36EB
005202106101613
008081223s1st vm| vie
0091 0
039|y20210610161316|zngavt
082 |a333.7
100 |aDore, Mohammed H,
245 |aGlobal Drinking Water Management and Conservation : |bOptimal Decision-Making / |cby Mohammed H. Dore.
260 |c1st ed. 2015.
300 |a310p.
650 |aEnvironmental health.
650 |aEnvironmental management.
650 |aWater pollution.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/globaldrinkingwater_mohammedhdore/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét