Sách ngoại văn
363
Advances in Water Resources Engineering /
DDC 363
Nhan đề Advances in Water Resources Engineering / edited by Chih Ted Yang, Lawrence K. Wang.
Lần xuất bản 1st ed
Thông tin xuất bản 2005
Mô tả vật lý 578 p.
Thuật ngữ chủ đề Biotechnology.
Thuật ngữ chủ đề Water pollution.
Thuật ngữ chủ đề Environmental engineering.
Tác giả(bs) CN Chih Ted Yang
Tác giả(bs) CN Lawrence K. Wang.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001154989
00212
00446127ED1-E29F-42B0-9B74-08D2C11755AD
005202106101606
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20210610160656|bngavt|y20210610160613|zngavt
082 |a363
245 |aAdvances in Water Resources Engineering / |cedited by Chih Ted Yang, Lawrence K. Wang.
250 |a1st ed
260 |c2005
300 |a578 p.
650 |aBiotechnology.
650 |aWater pollution.
650 |aEnvironmental engineering.
700|aChih Ted Yang
700|aLawrence K. Wang.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/360_vandexahoi_cuute_doanthe/advancesinwater_chihtedyang/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét