Sách tiếng Việt
621.82 Ng 527 H
Chi tiết máy. Tập 1 /
DDC 621.82
Tác giả CN Nguyễn Trọng Hiệp
Nhan đề Chi tiết máy. Tập 1 / Nguyễn Trọng Hiệp
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa, tái bản lần 6, 7
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 1994, 1997, 2003, 2006
Mô tả vật lý 212 tr. : Minh họa ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Chi tiết máy
Môn học Công nghệ lắp ráp ô tô
Môn học Nguyên lý - Chi tiết máy
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000010596-8
Địa chỉ NTUKho mượn(18): 3000005692-4, 3000010491-7, 3000016482-9
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000001823
000 00000nam a2200000 4500
00114657
00211
004CECE8E19-6B7A-4C9E-8ADC-15C362A7C23B
005201908291429
008130110s19942006vm| vie
0091 0
039|a20190829142952|bngavt|c20150818094139|dhientrang|y20040613|zoanhntk
082 |a621.82|bNg 527 H
100 |aNguyễn Trọng Hiệp
245 |aChi tiết máy. Tập 1 / |cNguyễn Trọng Hiệp
250 |aTái bản lần thứ 2 có sửa chữa, tái bản lần 6, 7
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c1994, 1997, 2003, 2006
300 |a212 tr. : |bMinh họa ; |c27 cm
650 |aChi tiết máy
690|aCông nghệ lắp ráp ô tô
690|aNguyên lý - Chi tiết máy
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000010596-8
852|aNTU|bKho mượn|j(18): 3000005692-4, 3000010491-7, 3000016482-9
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000001823
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/chitietmaytap1_ngtronghiep2003/0biathumbimage.jpg
890|a22|b460|c1|d8
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000016489 Kho mượn 621.82 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 22 Hạn trả:04-03-2024
2 3000016488 Kho mượn 621.82 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 21 Hạn trả:04-03-2024
3 3000016487 Kho mượn 621.82 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 20 Hạn trả:04-03-2024
4 3000016486 Kho mượn 621.82 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 19 Hạn trả:04-03-2024
5 3000016485 Kho mượn 621.82 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 18 Hạn trả:04-03-2024
6 3000016484 Kho mượn 621.82 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 17 Hạn trả:04-03-2024
7 3000016483 Kho mượn 621.82 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 16
8 3000016482 Kho mượn 621.82 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 15 Hạn trả:04-03-2024
9 3000010491 Kho mượn 621.82 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 14 Hạn trả:04-03-2024
10 3000010497 Kho mượn 621.82 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 13 Hạn trả:04-03-2024
  1  2  3 of 3 
Nhận xét