Sách tiếng Việt
004.678
Giới thiệu về thế hệ địa chỉ Internet mới IPv6 /
DDC 004.678
Tác giả CN Nguyễn Thị Thu Thủy
Nhan đề Giới thiệu về thế hệ địa chỉ Internet mới IPv6 / Nguyễn Thị Thu Thủy (biên soạn); Hoàng Minh Cường: hiệu đính
Lần xuất bản Tp. Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bưu điện, 2006
Mô tả vật lý 186 tr.
Thuật ngữ chủ đề Internet (mạng máy tính)-Địa chỉ
Thuật ngữ chủ đề IPv6-Mạng máy tính
Tác giả(bs) CN Hoàng Minh Cường: hiệu đính
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001144754
00211
004A985CE66-DAD3-462C-BF87-96EECA105785
005202103241530
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20210324153046|zhientrang
082 |a004.678
100 |aNguyễn Thị Thu Thủy
245 |aGiới thiệu về thế hệ địa chỉ Internet mới IPv6 / |cNguyễn Thị Thu Thủy (biên soạn); Hoàng Minh Cường: hiệu đính
250 |aTp. Hồ Chí Minh
260 |aHà Nội : |bBưu điện, |c2006
300 |a186 tr.
650 |aInternet (mạng máy tính)|xĐịa chỉ
650 |aIPv6|xMạng máy tính
700 |aHoàng Minh Cường: hiệu đính
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/gioithieuvethehediachiinternetmoi_ngthithuthuy/000biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét