Sách tiếng Việt
005.43
Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành /
DDC 005.43
Tác giả CN Hồ Đắc Phương
Nhan đề Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành / Hồ Đắc Phương
Lần xuất bản (Tái bản lần thứ hai)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2012
Mô tả vật lý 271 tr.
Thuật ngữ chủ đề Hệ điều hành máy tính
Môn học Hệ điều hành Linux
Môn học Hệ điều hành
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001144742
00211
00476DD9335-00FB-4074-B062-36702921E896
005202103241451
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20210324145156|zhientrang
082 |a005.43
100 |aHồ Đắc Phương
245 |aGiáo trình Nguyên lý hệ điều hành / |cHồ Đắc Phương
250 |a(Tái bản lần thứ hai)
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2012
300 |a271 tr.
650 |aHệ điều hành máy tính
690 |aHệ điều hành Linux
690 |aHệ điều hành
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/gtnguyenlyhedieuhanh_hodacphuong/000biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét