Khóa luận
658.562 H 531 Ng
Đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú tại các khách sạn 4 sao trên địa bàn thành phố Nha Trang /
DDC 658.562
Tác giả CN Huỳnh Thị Kim Ngân
Nhan đề Đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú tại các khách sạn 4 sao trên địa bàn thành phố Nha Trang / Huỳnh Thị Kim Ngân; Cao Văn Đạo: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 91 tr. ; 27 cm
Tùng thư Khoa Du lịch. Ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành. Khóa 57
Thuật ngữ chủ đề Chất lượng-Kiểm tra
Thuật ngữ chủ đề Du lịch-Dịch vụ
Tác giả(bs) CN Cao Văn Đạo: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000002992
000 00000nam#a2200000ui#4500
001124635
00215
004ADAD8AE1-475E-4CB8-B409-EB267284DEEF
005202004291642
008 2019
0091 0
039|a20200429164221|bvanpth|c20200318144802|dthanhnhan|y20200317105105|zthanhnhan
082 |a658.562|bH 531 Ng
100 |aHuỳnh Thị Kim Ngân
245 |aĐánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú tại các khách sạn 4 sao trên địa bàn thành phố Nha Trang / |cHuỳnh Thị Kim Ngân; Cao Văn Đạo: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a91 tr. ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aKhoa Du lịch. Ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành. Khóa 57
650 |aChất lượng|xKiểm tra
650 |aDu lịch|xDịch vụ
700 |aCao Văn Đạo: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000002992
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/04biakhoaluantnthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000002992 Kho luận văn 658.562 H 531 Ng Khóa luận (sinh viên) 1
  1 of 1 
Nhận xét