Sách tiếng Việt
621.82 Ng 527 H
Chi tiết máy. Tập 2 /
DDC 621.82
Tác giả CN Nguyễn Trọng Hiệp
Nhan đề Chi tiết máy. Tập 2 / Nguyễn Trọng Hiệp
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 6, 7
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2003, 2006
Mô tả vật lý 143 tr. : minh họa ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Chi tiết máy
Môn học Công nghệ lắp ráp ô tô
Môn học Nguyên lý - Chi tiết máy
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000003827-8, 1000009302
Địa chỉ Kho mượn(18): 3000002467-8, 3000010498-503, 3000016490-9
000 00000nam a2200000 4500
00110937
00211
004FCF9673A-29E4-4D10-A23E-F4056B194B1D
005201908291429
008130110s20032006vm| vie
0091 0
039|a20190829142932|bngavt|c20190829142918|dngavt|y20030919|zhoannq
082 |a621.82|bNg 527 H
100 |aNguyễn Trọng Hiệp
245 |aChi tiết máy. Tập 2 / |cNguyễn Trọng Hiệp
250 |aTái bản lần thứ 6, 7
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2003, 2006
300 |a143 tr. : |bminh họa ; |c27 cm
650 |aChi tiết máy
690|aCông nghệ lắp ráp ô tô
690|aNguyên lý - Chi tiết máy
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000003827-8, 1000009302
852|bKho mượn|j(18): 3000002467-8, 3000010498-503, 3000016490-9
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/chitietmaytap2_ngtronghiep2003/0biathumbimage.jpg
890|a21|b295|c1|d5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000016499 Kho mượn 621.82 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 21 Hạn trả:01-03-2024
2 3000016498 Kho mượn 621.82 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 20
3 3000016497 Kho mượn 621.82 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 19
4 3000016496 Kho mượn 621.82 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 18
5 3000016495 Kho mượn 621.82 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 17
6 3000016494 Kho mượn 621.82 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 16 Hạn trả:04-03-2024
7 3000016493 Kho mượn 621.82 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 15
8 3000016492 Kho mượn 621.82 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 14
9 3000016491 Kho mượn 621.82 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 13
10 3000016490 Kho mượn 621.82 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 12
  1  2  3 of 3 
Nhận xét