Sách tiếng Việt
006.68
Kỹ thuật xử lý ảnh ứng dụng trong thực tiễn /
DDC 006.68
Tác giả CN Dương Đức Hải
Nhan đề Kỹ thuật xử lý ảnh ứng dụng trong thực tiễn / Dương Đức Hải, Hoàng Thị An
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học kỹ thuật, 2015
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ in
Thuật ngữ chủ đề Xử lý ảnh
Tác giả(bs) CN Hoàng Thị An
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001188058
00211
004304520C5-004E-4C2A-80C4-176721B65DC9
005202309271519
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20230927151944|zngavt
082 |a006.68
100 |aDương Đức Hải
245 |aKỹ thuật xử lý ảnh ứng dụng trong thực tiễn / |cDương Đức Hải, Hoàng Thị An
260 |aHà Nội : |bKhoa học kỹ thuật, |c2015
650 |aCông nghệ in
650 |aXử lý ảnh
700 |aHoàng Thị An
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/kythuatxulyanh_duongduchai/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét