Sách tiếng Việt
639
Kỹ thuật chăm sóc và lai tạo giống cá đĩa /
DDC 639
Tác giả CN Nguyễn Minh
Nhan đề Kỹ thuật chăm sóc và lai tạo giống cá đĩa / Nguyễn Minh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Mỹ Thuật, 2004
Mô tả vật lý 123 tr.
Thuật ngữ chủ đề Cá đĩa
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001188056
00211
0040F863F37-166A-4311-90A7-BBA4D2E70CDA
005202309271449
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|y20230927144939|zngavt
082 |a639
100 |aNguyễn Minh
245 |aKỹ thuật chăm sóc và lai tạo giống cá đĩa / |cNguyễn Minh
260 |aHà Nội : |bMỹ Thuật, |c2004
300 |a123 tr.
650 |aCá đĩa
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/630_nongnghiep_congnghelienhe/kythuatchamsoccadia_nguyenminh/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét