Sách tiếng Việt
668
Keo dán hóa học và công nghệ /
DDC 668
Tác giả CN Nguyễn Văn Khôi
Nhan đề Keo dán hóa học và công nghệ / Nguyễn Văn Khôi
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2006
Mô tả vật lý 526 tr.
Thuật ngữ chủ đề Keo dán
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001188054
00211
00467E518D8-B04C-4F3C-A541-86F70FF614C4
005202309270905
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20230927090514|zngavt
082 |a668
100 |aNguyễn Văn Khôi
245 |aKeo dán hóa học và công nghệ / |cNguyễn Văn Khôi
260 |aHà Nội, |c2006
300 |a526 tr.
650 |aKeo dán
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/keodanhoahoc_nguyenvankhoi/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét