Sách tiếng Việt
658
Kế toán quản trị doanh nghiệp :
DDC 658
Tác giả CN Nguyễn Năng Phúc
Nhan đề Kế toán quản trị doanh nghiệp : 123 Bài tập và lời giải / Nguyễn Năng Phúc
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2007
Mô tả vật lý 411 tr.
Thuật ngữ chủ đề Kế toán
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001188053
00211
004821C0F9C-C1AE-4F76-8AE0-182382905E19
005202309270841
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|y20230927084149|zngavt
082 |a658
100 |aNguyễn Năng Phúc
245 |aKế toán quản trị doanh nghiệp : |b123 Bài tập và lời giải / |cNguyễn Năng Phúc
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2007
300 |a411 tr.
650 |aKế toán
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/ketoanquantridn_nguyennangphuc/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét