Sách tiếng Việt
004.01
Giáo trình toán ứng dụng trong tin học :
DDC 004.01
Tác giả CN Bùi Minh Trí
Nhan đề Giáo trình toán ứng dụng trong tin học : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp / Bùi Minh Trí
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2011
Thuật ngữ chủ đề Tin học - Toán tin
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001188051
00211
00447A624E4-1157-44D4-A251-76E0F2B866BC
005202309270803
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20230927080253|zngavt
082 |a004.01
100 |aBùi Minh Trí
245 |aGiáo trình toán ứng dụng trong tin học : |bSách dùng cho các trường đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp / |cBùi Minh Trí
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2011
650 |aTin học - Toán tin
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/gttoanungdung_buiminhtri/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét