Sách tiếng Việt
002
Hướng dẫn cách viết báo :
DDC 002
Tác giả CN Jean Luc
Nhan đề Hướng dẫn cách viết báo : Sách tham khảo nghiệp vụ / Luc Jean
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tấn, 2003
Mô tả vật lý 234 tr.
Tác giả(bs) CN Lagardette, Martin
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001188050
00211
0049D9ED399-1F9A-4EDA-8D8D-8618C400CA90
005202309261522
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|y20230926152244|zngavt
082 |a002
100 |aJean Luc
245 |aHướng dẫn cách viết báo : |bSách tham khảo nghiệp vụ / |cLuc Jean
260 |aHà Nội : |bThông tấn, |c2003
300 |a234 tr.
700 |aLagardette, Martin
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/huongdancachvietbao_jeanluc/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét