Sách tiếng Việt
070
Hướng dẫn cách biên tập :
DDC 070
Tác giả CN Voirol, Michel
Nhan đề Hướng dẫn cách biên tập : Sách tham khảo nghiệp vụ / Michel Voirol
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tấn, 2007
Thuật ngữ chủ đề Báo chí
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Hào - dịch
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001188049
00211
00463BA706E-F590-40D5-9D52-C6652861E7AA
005202309261440
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|y20230926144009|zngavt
082 |a070
100 |aVoirol, Michel
245 |aHướng dẫn cách biên tập : |bSách tham khảo nghiệp vụ / |cMichel Voirol
260 |aHà Nội : |bThông tấn, |c2007
650 |aBáo chí
700 |aNguyễn Văn Hào - dịch
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/huongdancachbientap_michelvoirol/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét