Sách tiếng Việt
624
Hướng dẫn sử dụng máy đo đạc xây dựng công trình /
DDC 624
Tác giả CN Phạm Văn Chuyên
Nhan đề Hướng dẫn sử dụng máy đo đạc xây dựng công trình / Phạm Văn Chuyên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2014
Mô tả vật lý 195 tr.
Thuật ngữ chủ đề Công trình xây dựng
Thuật ngữ chủ đề Máy đo
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001188047
00211
0044E5B38F1-9A43-402E-8D1A-E74D5EB3C32D
005202309260948
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20230926094809|zngavt
082 |a624
100 |aPhạm Văn Chuyên
245 |aHướng dẫn sử dụng máy đo đạc xây dựng công trình / |cPhạm Văn Chuyên
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2014
300 |a195 tr.
650 |aCông trình xây dựng
650 |aMáy đo
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/hdsudungmaydodac_phamminhchuyen/0page_001thumbimage.jpg
890|c0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét