Sách tiếng Việt
340
Hướng dẫn chi tiết thi hành luật đấu thầu 2014 :
DDC 340
Tác giả CN Thùy Linh
Nhan đề Hướng dẫn chi tiết thi hành luật đấu thầu 2014 : Phương thức lựa chọn nhà thầu đánh giá hồ sơ và xét duyệt trúng thầu / Thùy Linh, Việt Trinh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao Động, 2014
Mô tả vật lý 421 tr.
Thuật ngữ chủ đề Luật đấu thầu
Tác giả(bs) CN Việt Trinh
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001188046
00211
00403ED2863-734F-48B8-8BA2-9702298B3BF9
005202309260927
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20230926092725|zngavt
082 |a340
100 |aThùy Linh
245 |aHướng dẫn chi tiết thi hành luật đấu thầu 2014 : |bPhương thức lựa chọn nhà thầu đánh giá hồ sơ và xét duyệt trúng thầu / |cThùy Linh, Việt Trinh
260 |aHà Nội : |bLao Động, |c2014
300 |a421 tr.
650 |aLuật đấu thầu
700 |aViệt Trinh
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/340_luathoc/luatdauthau2014_thuylinh/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét