Sách tiếng Việt
390
Hỏi đáp về ẩm thực, trang phục Hà Nội xưa và nay /
DDC 390
Tác giả CN Trần Thị Hà
Nhan đề Hỏi đáp về ẩm thực, trang phục Hà Nội xưa và nay / Trần Thị Hà
Thông tin xuất bản Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2010
Mô tả vật lý 190 tr.
Thuật ngữ chủ đề Ẩm thực
Thuật ngữ chủ đề Văn hoá truyền thống
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001188044
00211
0044B7D0860-971F-44A9-B068-FD415134D4B8
005202309251603
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20230925160341|zngavt
082 |a390
100 |aTrần Thị Hà
245 |aHỏi đáp về ẩm thực, trang phục Hà Nội xưa và nay / |cTrần Thị Hà
260 |aHà Nội : |bQuân đội nhân dân, |c2010
300 |a190 tr.
650 |aẨm thực
650 |aVăn hoá truyền thống
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/390_phongtuc_nghithuc_dangian/hoidapveamthuc_nguyenthiha/hoidapveamthuc_nguyenthiha/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét