Sách tiếng Việt
190
Hành trình khám phá thế giới triết học phương Tây /
DDC 190
Tác giả CN Lawhead, William F.
Nhan đề Hành trình khám phá thế giới triết học phương Tây / William F. Lawhead, Phạm Phi Hoành - dịch
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Từ điển Bách khoa, 2012
Mô tả vật lý 543 tr.
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử
Thuật ngữ chủ đề Triết học phương Tây
Tác giả(bs) CN Phạm Phi Hoành - dịch
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001188043
00211
00474347D26-7B47-496E-84BA-9CE461E3D39B
005202309251534
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20230925153447|zngavt
082 |a190
100 |aLawhead, William F.
245 |aHành trình khám phá thế giới triết học phương Tây / |cWilliam F. Lawhead, Phạm Phi Hoành - dịch
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bTừ điển Bách khoa, |c2012
300 |a543 tr.
650 |aLịch sử
650 |aTriết học phương Tây
700 |aPhạm Phi Hoành - dịch
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/100_triethoc_tamlyhoc/190_triethocphuongtayhiendai/hanhtrinhkhamphathegioi_williamflawhead/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét