Sách tiếng Việt
530
Giáo trình vật lý lý sinh /
DDC 530
Tác giả CN Nguyễn Minh Tân
Nhan đề Giáo trình vật lý lý sinh / Nguyễn Minh Tân
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Mô tả vật lý 243 tr.
Thuật ngữ chủ đề Vật lý học
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001188039
00211
004A2DF1FDA-A96A-4E7C-8DE9-F6BC5F9B198A
005202309250906
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20230925090629|zngavt
082 |a530
100 |aNguyễn Minh Tân
245 |aGiáo trình vật lý lý sinh / |cNguyễn Minh Tân
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2010
300 |a243 tr.
650 |aVật lý học
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/530_vatlyhoc/gtvatlylysinh_nguyenminhtan/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét