Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng Kết cấu thép / Phạm Xuân Tùng
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
131 tr.
Phạm Xuân Tùng

Tài liệu số:2

2
Bài giảng Kết cấu thép 1 / Phạm Xuân Tùng
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2012, 2014
49 tr.
Phạm Xuân Tùng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:16)

3
Bài tập Thiết kế kết cấu thép / Trần Thị Thôn
Tp.HCM : ĐHQG Tp.HCM, 2007, 2013
514 tr.
Trần Thị Thôn

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

4
Kết cấu thép / Đoàn Định Kiến và những người khác
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1996
192 tr. ; 27 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Kết cấu thép / Đoàn Định Kiến và những người khác
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1996
190 tr. : minh họa ; 27 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3 of 3