Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập Thiết kế kết cấu thép / Trần Thị Thôn
Tp.HCM : ĐHQG Tp.HCM, 2007, 2013
514 tr.
Trần Thị Thôn

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

2
Kết cấu thép : Cấu kiện cơ bản / Phạm Văn Hội (chủ biên) và các tác giả khác
H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021
318 tr. ; 27 cm


Đầu mục:20

3
Kết cấu thép 2 : Kết cấu thép nhà công nghiệp 1 tầng
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2015
44 tr.
Phạm Xuân Tùng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:14)

4
Kết cấu thép. Tập 1: Cấu kiện cơ bản : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng, kiến trúc / Phạm Văn Hội và các tác giả khác
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2006
322 tr. : minh họa ; 27 cm


Đầu mục:12 (Lượt lưu thông:96) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

5
Kết cấu thép. Tập 2: Công trình dân dụng và công nghiệp : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng, kiến trúc / Phạm Văn Hội và các tác giả khác
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2006
358 tr. ; 27 cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:30) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

       1  2 of 2