STT Nội dung
1
Bài giảng Đo lường điện và thiết bị đo / Mai Văn Công
Trường Đại học Nha Trang, 2010
93 tr.
Mai Văn Công

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:42)

2
Bài giảng Kỹ Thuật đo / Nguyễn Văn Tường
Trường Đại học Nha Trang, 2011
85 tr.
Nguyễn Văn Tường

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)

3
Cơ sở đo lường học / Trần Bảo, Trần Quang Uy
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 1999, 2009
215 tr. ; 27 cm
Trần Bảo

Đầu mục:16 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

4
Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử / Vũ Quý Điềm, Phạm Văn Tuân, Đỗ Lê Phú
Hà Nội : Khoa học kỹ thuật, 2001
473 tr.
Vũ Quý Điềm

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:8)

5
Coaxial electrical circuits for interference-free measurements / Shakil Awan, Bryan Kibble and Jurgen Schurr.
London : Institution of Engineering and Technology, 2011.
xxvi, 321 p. : ill. ; 24 cm.
Awan, Shakil,

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)