STT Nội dung
1
Đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép theo 22TCN 272-05 : Tập 1 : Đề xuất các phương án / Phạm Văn Thoan
Hà Nội : Xây dựng, 2013
246 tr. : Minh họa ; 27 cm
Phạm Văn Thoan

Tài liệu số:1