STT Nội dung
1
Bài ca khởi nghĩa. Chân dung một quản đốc : Thơ và tiểu thuyết / Trần Bạch Đằng
Hà Nội : Hội Nhà Văn, 2015
503 tr. ; 21 cm
Trần Bạch Đằng

Đầu mục:1

2
Lịch sử Việt Nam bằng tranh : Cờ lau Vạn Thắng Vương Tập 12 / Trần Bạch Đằng, Lê Văn Năm
Tp. Hồ Chí Minh : NXB Trẻ, 2012
108 tr.
Trần Bạch Đằng

Tài liệu số:1

3
Lịch sử Việt Nam bằng tranh : Hai Bà Trưng Tập 6 / Trần Bạch Đằng, Phan An.
Tp. Hồ Chí Minh : NXB Trẻ, 2012
98 tr.
Trần Bạch Đằng

Tài liệu số:1

4
5
Lịch sử Việt Nam bằng tranh : Huyền sử đời Hùng Tập 2 / Trần Bạch Đằng, Tôn Nữ Quỳnh Trân
Tp. Hồ Chí Minh : NXB Trẻ, 2013
81 tr.
Trần Bạch Đằng

Tài liệu số:1