Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
3
Đàm thoại tiếng Anh trong ngành ngân hàng / Lê Huy Lâm, Phạm Văn Thuận biên dịch
Tp. HCM : Tổng hợp Tp. HCM, 2009
182 tr. ; 21 cm +


Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:18)

4
Để nói tiếng Anh tự nhiên / Lê Huy Lâm, Phạm Văn Thuận biên dịch
TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2005
245 tr. ; 21 cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:493) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Học và sử dụng tiếng Anh trong lĩnh vực quảng cáo thương mại / Lê Huy Lâm, Phạm Văn Thuận biên dịch
Tp. HCM : Nxb. Tổng hợp Tp.HCM, 2004
357 tr. ; 21 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:14) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:6)

       1  2  3 of 3