Lịch tập huấn sử dụng thư viện bổ sung
Dành cho tất cả sinh viên chưa tham gia tập huấn sử dung thư viện

Thư viện thông báo Lịch tập huấn sử dụng thư viện bổ sung cho sinh viên.

Sinh viên đăng ký tập huấn bổ sung tại thư viện, hay liên hệ qua: Email: thuvien@ntu.edu.vn

Hoặc nhắn tin đăng ký vào số điện thoại: 0984.303.086.

Xem lịch tập huấn cụ thể dưới đây: (Đăng ký ghi rõ thời gian tham dự )

Lịch tập huấn sử dụng thư viện bổ sung

Thứ

Ngày/tháng

Giờ

Địa điểm

5

05/12/2019

8h

Tòa nhà TV3-Thư viện

6

06/12/2019

8h

5

12/12/2019

8h

6

13/12/2019

8h


Nhận xét