Ngày đăng bài: 24/05/2024 16:52
Lượt xem: 103396
Gần 100 đại biểu tham dự Hội thảo, Tập huấn "Phương pháp xây dựng Cơ sở dữ liệu môn học và dịch vụ hỗ trợ học thuật trong thư viện đại học”
Tại Thư viện Đại học Nha Trang từ ngày 23-24/05/2024

         Ngày 23/5 và 24/5/2024, Liên Chi hội Thư viện Đại học Phía Nam (VILASAL) phối hợp với Trường Đại học Nha Trang tổ chức Hội thảo, tập huấn về “Phương pháp xây dựng Cơ sở dữ liệu môn học và dịch vụ hỗ trợ học thuật trong thư viện đại học”,

        Tham dự Hội thảo, tập huấn có gần 100 đại biểu đại diện cho gần 40 Thư viện trường Đại học trong Liên chi hội VILASAL.

       Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã cùng nhau thảo luận, cập nhật những kiến thức, phương pháp nâng cao chất lượng dịch vụ cho bạn đọc trong quá trình học tập và nghiên cứu đồng thời chia sẻ kinh nghiệm của một số thư viện đại học có một số cách làm hiệu quả để đáp ứng theo quy định trong các thông tư mới được ban hành về ngành thư viện trong hai năm gần đây. Kết thúc hội thảo, tập huấn VILASAL cấp giấy chứng nhận tập huấn “Phương pháp xây dựng Cơ sở dữ liệu môn học và dịch vụ hỗ trợ học thuật trong thư viện đại học” cho các đại biểu tham dự.

 

 

Nhận xét