Danh mục sách biếu tháng 2/2019

         Trong tháng 2/2019, Thư viện Đại học Nha Trang đã nhận được 16 đầu sách từ Cán bộ giảng viên, sinh viên của Trường và nhà xuất bản Đại học bách khoa Hà Nội gửi tặng. Xem chi tiết Danh mục sách biếu

 

 


Nhận xét