Ngày đăng bài: 07/09/2022 08:15
Lượt xem: 264108
Thêm 400 đầu sách mới luân chuyển từ Thư viện Tỉnh Khánh Hòa trong tháng 8/2022
Tủ sách Thư viện tỉnh Khánh Hòa tại Thư viện trường Đại học Nha Trang

Tiếp tục duy trì tủ sách Thư viện tỉnh Khánh Hòa với các sách về Văn học, Kỹ năng sống, văn hóa, lịch sử...Thư viện đã tiếp tục luân chuyển thêm 400 đầu sách mới trong tháng 8/2022 và đưa vào phục vụ bạn đọc.

Danh mục 400 đầu sách mới: Xem chi tiết

Thư viện hân hạnh được phục vụ quý thầy cô và sinh viên!

Chính sách mượn: 

- Cán bộ của trường: 3 tên sách/1 lần mượn.

- Sinh viên: 2 tên sách/ 1lần mượn.

- Thời gian mượn: 30 ngày.

- Mượn và trả sách tại quầy thủ thư (Không Mượn/trả sách qua máy tự động).

Nhận xét