Ngày đăng bài: 24/07/2019 16:30
Lượt xem: 741632
HỘI THẢO "Tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Doanh nghiệp - Thư viện"

       

             Chương trình Hội thảo với chủ đề  "Tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Doanh nghiệp - Thư viện" được Phối hợp giữa Hiệp hội các thư viện phía Bắc và phía Nam với hơn 100 cán bộ từ hơn 100 trường Đại học Cao đẳng trên cả nước tham gia.

Hội thảo được diễn ra vào lúc:  8h ngày 25 tháng 07 năm 2019.

Tại: Hội trường số 3 - Trường ĐH Nha Trang - Số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa.

Nhận xét