Bài báo tạp chí
Betacyanin and Other Antioxidants Production During Growth of Opuntia stricta (Haw.) Fruits /
Tác giả CN Castellar, M. R.
Nhan đề Betacyanin and Other Antioxidants Production During Growth of Opuntia stricta (Haw.) Fruits / M. R. Castellar, F. Solano, J. M. Obon
Mô tả vật lý From p.21-34
Từ khóa tự do Antioxidants
Từ khóa tự do Betacyanins
Từ khóa tự do Polyphenols
Tác giả(bs) CN Obon, J. M.
Tác giả(bs) CN Solano, F.
Nguồn trích Plant foods for human nutrition.- Số: 4 Tập: 67 Năm: 2012
000 00000nab#a2200000ui#4500
00176523
00221
004ED791A52-54F9-4C76-BECC-348168D81DF1
005201803131623
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20180313162342|zluuyen
100 |aCastellar, M. R.
245 |aBetacyanin and Other Antioxidants Production During Growth of Opuntia stricta (Haw.) Fruits / |cM. R. Castellar, F. Solano, J. M. Obon
300 |aFrom p.21-34
653 |a Antioxidants
653 |a Betacyanins
653 |aPolyphenols
700 |aObon, J. M.
700 |aSolano, F.
773 |tPlant foods for human nutrition.|d2012|v67|i4
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét