Bài báo tạp chí
The stability and resilience of management agreements on climate-sensitive straddling fishery resources: the blue whiting (Micromesistius poutassou) coastal state agreement /
Tác giả CN Ekerhovd, Nils-Arne
Nhan đề The stability and resilience of management agreements on climate-sensitive straddling fishery resources: the blue whiting (Micromesistius poutassou) coastal state agreement / Nils-Arne Ekerhovd
Mô tả vật lý From p.97-116
Nguồn trích Canadian journal of fisheries and aquatic sciences : Journal canadien des sciences halieutiques et aquatiques.- Số: 3 Tập: 67 Năm: 2010
000 00000nab#a2200000ui#4500
00176522
00221
0045F3EFCE9-FFA5-44CA-B4BA-AF6CDCBAED30
005201803131616
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20180313161627|zngavt
100 |aEkerhovd, Nils-Arne
245 |aThe stability and resilience of management agreements on climate-sensitive straddling fishery resources: the blue whiting (Micromesistius poutassou) coastal state agreement / |cNils-Arne Ekerhovd
300 |aFrom p.97-116
773 |tCanadian journal of fisheries and aquatic sciences : Journal canadien des sciences halieutiques et aquatiques.|d2010|v67|i3
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét