Sách ngoại văn
822.02509
British television drama :
DDC 822.02509
Tác giả CN Bignell, Jonathan
Nhan đề British television drama : past, present and future / Jonathan Bignell, Stephen Lacey
Thông tin xuất bản New York : Palgrave Macmillan, 2014
Mô tả vật lý 261 p.
Thuật ngữ chủ đề Downton Abbey
Thuật ngữ chủ đề Moving Waterloo
Tác giả(bs) CN Lacey, Stephen
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001176527
00212
004A1173705-B68A-4587-864D-660A17239D0E
005202302031546
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20230203154612|zngavt
082 |a822.02509
100 |aBignell, Jonathan
245 |aBritish television drama : |bpast, present and future / |cJonathan Bignell, Stephen Lacey
260 |aNew York : |bPalgrave Macmillan, |c2014
300 |a261 p.
650 |aDownton Abbey
650 |aMoving Waterloo
700 |aLacey, Stephen
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/800_vanhoc_tutuhoc/820_vanhocanh/britishtelevisiondrama_jonathanbignell/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét