Sách ngoại văn
621.3
Power Systems Analysis Illustrated with MATLAB® and ETAP /
DDC 621.3
Tác giả CN Shertukde, Hemchandra Madhusudan
Nhan đề Power Systems Analysis Illustrated with MATLAB® and ETAP / by Hemchandra Madhusudan Shertukde
Thông tin xuất bản Taylor & Francis Group, LLC, 2019
Mô tả vật lý 305 p.
Thuật ngữ chủ đề Transmission Lines
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001173655
00212
00441241268-B687-4D63-A605-7D3CE3BFB3B0
005202210031508
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20221003150822|zngavt
082 |a621.3
100 |aShertukde, Hemchandra Madhusudan
245 |aPower Systems Analysis Illustrated with MATLAB® and ETAP / |cby Hemchandra Madhusudan Shertukde
260 |bTaylor & Francis Group, LLC, |c2019
300 |a305 p.
650 |aTransmission Lines
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/powersystemsanalysisillustrated_hemchandramadhusudanshertukde/0page_001thumbimage.jpg
890|c0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét