Sách ngoại văn
621
Power Electronics Circuit Analysis with PSIM /
DDC 621
Tác giả CN Asadi, Farzin
Nhan đề Power Electronics Circuit Analysis with PSIM / Farzin Asadi, Kei Eguchi
Thông tin xuất bản Walter de Gruyter GmbH, 2021
Mô tả vật lý 610 p.
Thuật ngữ chủ đề SimCoupler
Thuật ngữ chủ đề Simulation of power electronic converters
Tác giả(bs) CN Eguchi, Kei
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001173654
00212
0045294EC2D-9E20-470C-9FD0-2100CD65988A
005202210031453
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20221003145254|zngavt
082 |a621
100 |aAsadi, Farzin
245 |aPower Electronics Circuit Analysis with PSIM / |cFarzin Asadi, Kei Eguchi
260 |bWalter de Gruyter GmbH, |c2021
300 |a610 p.
650 |aSimCoupler
650 |aSimulation of power electronic converters
700 |aEguchi, Kei
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/powerelectronicscircuit_farzinasadi/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét