Sách ngoại văn
621
Mechatronics :
DDC 621
Tác giả CN Bolton, W.
Nhan đề Mechatronics : Electronic Control Systems in Mechanical and Electrical Engineering 6th Edition / W. Bolton
Thông tin xuất bản Pearson, 2015
Mô tả vật lý 663 p.
Thuật ngữ chủ đề Computer Hardware Control Systems
Thuật ngữ chủ đề Mechanical Engineering
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001173653
00212
00408F15B73-595F-4B5A-8BEA-02A999B83CBB
005202210030922
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20221003092221|zngavt
082 |a621
100 |aBolton, W.
245 |aMechatronics : |bElectronic Control Systems in Mechanical and Electrical Engineering 6th Edition / |cW. Bolton
260 |bPearson, |c2015
300 |a663 p.
650 |aComputer Hardware Control Systems
650 |aMechanical Engineering
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/mechatronicselectroniccontrol systems_wbolton/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét