Sách ngoại văn
005
Understanding Bitcoin :
DDC 005
Tác giả CN Franco, Pedro
Nhan đề Understanding Bitcoin : Cryptography, Engineering and Economics / Pedro Franco
Thông tin xuất bản Wiley, 2014
Mô tả vật lý 291 p.
Thuật ngữ chủ đề Industrial Marketing
Thuật ngữ chủ đề Industrial Marketing
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001173651
00212
00440B5B136-5018-4143-A456-F73A82234AF6
005202210030850
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20221003085031|bngavt|y20221003085015|zngavt
082 |a005
100 |aFranco, Pedro
245 |aUnderstanding Bitcoin : |bCryptography, Engineering and Economics / |cPedro Franco
260 |bWiley, |c2014
300 |a291 p.
650 |aIndustrial Marketing
650 |aIndustrial Marketing
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/000_tongquat/000_tongquat/understandingbitcoin_pedrofranco/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét