Sách ngoại văn
621
Introduction to Electric Circuits 9th Edition /
DDC 621
Tác giả CN Dorf, Richard C.
Nhan đề Introduction to Electric Circuits 9th Edition / by Richard C. Dorf, James A. Svoboda
Thông tin xuất bản Wiley, 2013
Mô tả vật lý 920 P.
Thuật ngữ chủ đề Electrical Home Improvement
Thuật ngữ chủ đề Energy Production & Extraction
Tác giả(bs) CN Svoboda, James A.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001173650
00212
004511022B5-880C-4560-8F0D-FE97424EE5C8
005202210030831
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20221003083100|zngavt
082 |a621
100 |aDorf, Richard C.
245 |aIntroduction to Electric Circuits 9th Edition / |cby Richard C. Dorf, James A. Svoboda
260 |bWiley, |c2013
300 |a920 P.
650 |aElectrical Home Improvement
650 |aEnergy Production & Extraction
700 |aSvoboda, James A.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/introductiontoelectriccircuits9ed_richardcdorf/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét