Sách ngoại văn
005.8
Cryptography and Network Security :
DDC 005.8
Tác giả CN Stallings, Wlliam
Nhan đề Cryptography and Network Security : Principles and Practice / Wlliam Stallings
Thông tin xuất bản WILLIAM STALLINGS, 2016
Mô tả vật lý 767 p.
Thuật ngữ chủ đề Advanced Encryption Standard
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001173647
00212
00450CDF627-3959-43CF-838E-0905FB931C7B
005202209301600
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20220930160007|zngavt
082 |a005.8
100 |aStallings, Wlliam
245 |aCryptography and Network Security : |bPrinciples and Practice / |cWlliam Stallings
260 |bWILLIAM STALLINGS, |c2016
300 |a767 p.
650 |aAdvanced Encryption Standard
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/000_tongquat/000_tongquat/cryptographyandnetwork security_williamstallings/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét