Sách ngoại văn
621.3
Hacking Electronics: Learning Electronics with Arduino and Raspberry Pi /
DDC 621.3
Tác giả CN Monk, Simon
Nhan đề Hacking Electronics: Learning Electronics with Arduino and Raspberry Pi / Simon Monk
Thông tin xuất bản McGraw Hill TAB, 2017
Mô tả vật lý 305 p.
Thuật ngữ chủ đề Computer Hacking
Thuật ngữ chủ đề Microelectronics
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001173641
00212
004BF8875BF-42DA-47EE-BF36-AEB42657D2CD
005202209301019
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20220930101917|zngavt
082 |a621.3
100 |aMonk, Simon
245 |aHacking Electronics: Learning Electronics with Arduino and Raspberry Pi / |cSimon Monk
260 |bMcGraw Hill TAB, |c2017
300 |a305 p.
650 |aComputer Hacking
650 |aMicroelectronics
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/hackingelectronicslearningelectronics_simonmonk/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét