Sách ngoại văn
621
Digital Geometry in Image Processing (IIT Kharagpur Research Monograph Series Book 5) /
DDC 621
Nhan đề Digital Geometry in Image Processing (IIT Kharagpur Research Monograph Series Book 5) / Jayanta Mukhopadhyay and others
Thông tin xuất bản Chapman and Hall/, 2016
Mô tả vật lý 317 p.
Thuật ngữ chủ đề Imaging Systems Computer Engineering
Thuật ngữ chủ đề Imaging Systems Engineering
Tác giả(bs) CN Bhowmick, Partha
Tác giả(bs) CN Chattopadhyay, Samiran
Tác giả(bs) CN Das, Partha Pratim
Tác giả(bs) CN Mukhopadhyay, Jayanta
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001173640
00212
0044EC74AB9-319E-4768-B236-A5926E73028C
005202209300951
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20220930095133|zngavt
082 |a621
245 |aDigital Geometry in Image Processing (IIT Kharagpur Research Monograph Series Book 5) / |cJayanta Mukhopadhyay and others
260 |bChapman and Hall/, |c2016
300 |a317 p.
650 |a Imaging Systems Computer Engineering
650 |aImaging Systems Engineering
700 |aBhowmick, Partha
700 |aChattopadhyay, Samiran
700 |aDas, Partha Pratim
700|aMukhopadhyay, Jayanta
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/digitalgeometryinimageprocessing_ jayantamukhopadhyay/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét