Bài báo tạp chí
Assessing marine species vulnerability to projected warming on the Scotian Shelf, Canada /
Nhan đề Assessing marine species vulnerability to projected warming on the Scotian Shelf, Canada / Karen Beazley and others
Mô tả vật lý P.696-708
Từ khóa tự do Climate adaptation
Từ khóa tự do Climate change vulnerability assessment
Từ khóa tự do Climate change
Tác giả(bs) CN Beazley, Karen
Tác giả(bs) CN Shackell, Nancy L.
Tác giả(bs) CN Stortini, Christine H.
Tác giả(bs) CN Tyedmers, Peter
Nguồn trích ICES Journal Of Marine Science : Journal Du Conseil.- Số: 1 Tập: 72 Năm: 2015
000 00000nab#a2200000ui#4500
001163029
00221
0042E07AD50-2C01-4223-9991-E0813B2DC154
005202201230934
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20220123093442|znguyenloi
245 |aAssessing marine species vulnerability to projected warming on the Scotian Shelf, Canada / |cKaren Beazley and others
300 |aP.696-708
653 |aClimate adaptation
653 |aClimate change vulnerability assessment
653 |aClimate change
700 |aBeazley, Karen
700 |aShackell, Nancy L.
700 |aStortini, Christine H.
700 |aTyedmers, Peter
773 |tICES Journal Of Marine Science : Journal Du Conseil.|d2015|v72|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét