Bài báo tạp chí
Revisiting Sverdrup’s critical depth hypothesis /
Tác giả CN Sathyendranath, Shubha
Nhan đề Revisiting Sverdrup’s critical depth hypothesis / Shubha Sathyendranath, Rubao Ji, and Howard I. Browman
Mô tả vật lý P.666-670
Từ khóa tự do Bloom onset
Từ khóa tự do Light attenuation
Từ khóa tự do Mixed layer
Tác giả(bs) CN Browman, Howard I.
Tác giả(bs) CN Ji, Rubao
Nguồn trích ICES Journal Of Marine Science : Journal Du Conseil.- Số: 1 Tập: 72 Năm: 2015
000 00000nab#a2200000ui#4500
001163026
00221
00479A2F6A0-BD8C-4A8A-A3D4-45C95D289D6D
005202201230929
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20220123092922|znguyenloi
100 |aSathyendranath, Shubha
245 |aRevisiting Sverdrup’s critical depth hypothesis / |cShubha Sathyendranath, Rubao Ji, and Howard I. Browman
300 |aP.666-670
653 |aBloom onset
653 |aLight attenuation
653 |aMixed layer
700 |aBrowman, Howard I.
700 |aJi, Rubao
773 |tICES Journal Of Marine Science : Journal Du Conseil.|d2015|v72|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét